top of page

מרססי מפוח למטעים

חדש לשנת 2020!

לראשונה מרססי מנז-לוזנו, יצרני מרססים מספרד מזה 50 שנה, מיובאים ארצה.

במציאות היום, כאשר חומרי ההדברה הרעילים ביותר יוצאים מן השוק ואת מקומם תופסים חומרי הדברה "ידידותיים" יותר, חשיבות איכות היישום של המרססים עולה משמעותית.

 

מכיוון שנוכחנו לדעת שהמרססים הנוכחים במשקנו מוגבלים באיכותם, בעיקר בניסיונות שערכנו בריסוסי החלשת העוקץ לפני מסיק הזיתים, החלטנו לחפש מרססים איכותיים יותר על מנת לנצל טוב יותר את היישומים המרוססים.

יתרונות עיקריים של מרססי מנז לוזנו:

  • שלדת ברזל חזקה במיוחד צבועה בתנור.

  • מיכל פולי טילן 11 מ"מ עובי חזק במיוחד בנפח 3,000 או 2,000 ליטר לבחירה, כולל מיכל שטיפת ידיים ומיכל שטיפת המרסס בסיום העבודה בהתאם לסטנדרטים אירופאים.

  • משאבה איכותית 140 ל/ד תוצרת עצמית וברזים חשמליים איכותיים.

  • מפוח אוויר 920 ומפתחי אוויר ייחודיים פטנט של היצרן.

  • מחשב ריסוס תוצרת היצרן ליישום מדויק.

  • מחיר אטרקטיבי.

דגמים נוספים קיימים לכרמים ופרדסים. ניתן להתרשם באתר היצרן.

bottom of page