top of page

מפזרות זבל אורגני למטעים

השנה (2017) נוצרה דרישה בחלק מהמטעים במשק להצניע קומפוסט אורגני כחלק אנטגרלי לפתור בעיה של איטום הקרקע על ידי מליחות מי ההשקיה.

 

על מנת ליעל את התהליך ולבצע אותו במהלך אחד יצרנו קשר עם Industrial David ,
יצרן ציוד לכרמים ומטעים מספרד, אשר התאים לנו מפזרת למטעים אשר מצניעה
את הקומפוסט תוך כדי הפיזור בשטח תוך שימוש במפזרת 8 קוב אשר הופכת את המשימה ליעילה ביותר לעומת מפזרות קטנות יותר הנמצאות בשוק עד כה.

 

את המפזרת ניתן להתאים למבחר משימות נוספות כגון פיזור אחורי, פיזור בפס מעל הקרקע, הצנעה במרכז השורה או בצד ועוד אפשרויות רבות המותאמות לדרישות הלקוח.

את המפזרת ניתן לרכוש במחר דגמים מ-3 עד 12 קוב.

היצרן מציע מבחר כלים רחב לכרמים ומטעים אותו ניתן לבחון בביקור באתר היצרן.

bottom of page