top of page

מנערות גזע

מזה למעלה מ 20 שנה אנו עוסקים בשיתוף פעולה מלא
עם היצרן בררדנוצ׳י מאיטליה לפיתוח והתאמת מערכי קטיף ואיסוף שקדים וזיתים
לדרישות המטעים בישראל.

 

ברשותנו מספר דגמים של מנערות הנבדלים בינהם בשיטת איסוף הפרי
החל בשיטת יריעות בשטח ואיסוף ידני וכלה באיסוף אוטומטי בשיטת מערך דו צידי.

בין לבין ישנם דגמים נוספים של מנערות על מנת לענות על הצורך מחסכון כח אדם
ויעילות הקטיף, וכן לחסוך בעלויות מערך הקטיף עצמו.

bottom of page